Drobečková navigace

Titulní strana || Právní kliniky

Právní kliniky

Právní kliniky jsou předměty nebo kurzy, které v sobě zahrnují složku teoretickou a složku praktickou, přičemž praktická složka je realizována ve spolupráci s externími partnery a má reálný přínos pro širokou veřejnost. 

V Právní klinice se studenti seznamují nejen z teoretickým přehledem specifické právní oblasti nebo konkrétního tématu, ale zejména se setkávají s aktuálními případy a problémy jednotlivců v praxi. Mohou se tak podílet pod odborným dohledem na řešení konkrétních případů a přispět tak k právní pomoci občanů.

Partneři právních klinik

Kancelář Veřejného ochránce práv

Spolupráce v předmětech

             

Liga lidských práv

Spolupráce v předmětech

 

Bílý kruh bezpečí

Spolupráce v předmětech

Exekutorská komora České republiky

Spolupráce v předmětu

 

Občanská poradna Brno

 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Spolupráce v předmětu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní kliniky v jarním semestru

Studenti mají možnost seznámit se detailně s azylovým a migračním právem, a to nejen teoreticky, ale zejména pravidelnými výjezdy do Přijímacího střediska Zastávka u Brna. Zde se setkají s reálnými případy migrantů a budou se podílet na řešení jejich kauz.  Díky spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv mají studenti možnost pochopit problematiku rovného zacházení z právního pohledu. Svoje teoretické znalosti si mohou vyzkoušet v rámci klinické části předmětu nejen na uzavřených, ale i na živých případech. Po absolvování této kliniky můžou studenti navázat na spolupráci s KVOP v rámci Odborné praxe.

V rámci teoretické části se studenti seznámí nejen s právy pacientů i lékařů, ale dozví se například, jak pracovat se zdravotnickou dokumentací či co obnáší povinná mlčenlivost. V praktické části si budou moci studenti vyzkoušet nabyté znalosti na konkrétních případech, a to pod vedením zkušených právníků Ligy lidských práv. 

Předmět se zaměřuje zejména na práva novinářů, médií a těch, kteří jsou objektem novinářské profese. Díky tomu, že na výuce participují právníci Ligy lidských práv, dostanou studenti nejen teoretický, ale i praktický pohled na problematiku. 

Studenti si na praktických případech nacvičí celý proces exekučního řízení, a to od podání exekučního návrhu až po výkon exekuce samotné. Na celém předmětu se podílejí přímo exekutoři, kteří mají nejhlubší kontakt s praxí a dokáží tak studentům předat aktuální informace.

Studenti získají teoretický základ v právní ochraně obětí trestných činů, který pak pod vedením pracovníků Bílého kruhu bezpečí budou moci využít při reálné práci s obětí násilí. Studenti se setkají s aktuálními oběťmi kriminality a budou se podílet na zpracování výstupů pro konkrétní případy.

Ve spolupráci s Občanskou poradnou si studenti díky této právní klinice mohou ověřit své teoretické znalosti a aplikovat je v praxi, kdy je nutné řešit skutečné životní události druhých. 

 

                                                                    

Právní kliniky v podzimním semestru 

Studenti mají možnost seznámit se detailně s azylovým a migračním právem, a to nejen teoreticky, ale zejména pravidelnými výjezdy do Přijímacího střediska Zastávka u Brna. Zde se setkají s reálnými případy migrantů a podílí se na řešení jejich kauz. 

Díky spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv mají studenti možnost pochopit problematiku rovného zacházení z právního pohledu. Svoje teoretické znalosti si mohou vyzkoušet v rámci klinické části předmětu nejen na uzavřených, ale i na živých případech. Po absolvování této kliniky můžou studenti navázat na spolupráci s KVOP v rámci Odborné praxe. V rámci teoretické části se studenti seznámí nejen s právy pacientů i lékařů, ale dozví se například, jak pracovat se zdravotnickou dokumentací či co obnáší povinná mlčenlivost. V praktické části si budou moci studenti vyzkoušet nabyté znalosti na konkrétních případech, a to pod vedením zkušených právníků Ligy lidských práv. 
Předmět se zaměřuje zejména na práva novinářů, médií a těch, kteří jsou objektem novinářské profese. Díky tomu, že na výuce participují právníci Ligy lidských práv, dostanou studenti nejen teoretický, ale i praktický pohled na problematiku.
Studenti mají možnost seznámit se s právní problematikou stavby, a to ze všech úhlů pohledu. Na teoretickou část navazuje klinická, kde si studenti na uzavřených, ale i aktuálních případech vyzkouší získané znalosti v praxi. Obě části vyučují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv. Po absolvování této kliniky můžou studenti navázat na spolupráci s KVOP v rámci Odborné praxe.

Pod vedením zkušených právníků Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí budou mít studenti možnost komplexně se seznámit s příslušnou právní úpravou. Po absolvování teoretické průpravy budou studenti řešit praktické příklady, se kterými se v této oblasti mohou setkat. Po absolvování této kliniky můžou studenti navázat na spolupráci s UMPOD v rámci Odborné praxe.

Ve spolupráci s Občanskou poradnou si studenti díky této právní klinice mohou ověřit své teoretické znalosti a aplikovat je v praxi, kdy je nutné řešit skutečné životní události druhých. 

 


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016